شیر 2دسته plp

80 لیتر

200 بار

همراه یک فشارشکن سر خود

وسط باز

این محصول در دو لیور قفلی و فنری عرضه میگردد.

ورودی و خروجی 4/3  و پورت مصرف کننده 2/1