پمپ هیدرولیک

نحوه انتخاب پمپ هيدروليک

برای انتخاب پمپ یک سیستم هیدرولیک باید سراغ مصرف کننده های سیستم رفت.(جک و هیدروموتور)
باید پیدا بکنیم که این مصرف کننده ها چه میزان دبی و فشار برای بر اورده کردن نیاز ما دارد

محاسبه دبی

به طور مثال :

در سیستمی که یک هیدرو موتور 315 با دور 240 rpm داریم و دو عدد جک دو طرفه که سیلندرش 50 سانتی متر طول دارد و قطر 10 سانتی متر که هر 5 ثانیه نیاز داریم تخلیه و پر شود.

حال با یک محاسبه سر انگشتی متوجه مبشویم که هیدرو موتور 74.6 لیتر دبی نیاز دارد و جک ها حدودا94 لیتر دبی نیاز دارند.

و جمعا ما یک پمپ 169 لیتر نیاز داریم.

حال که دبی مشخص شد باید بریم سراغ فشار کاری.

فشار کاری

فشار بر اساس نیرویی که نیاز داریم و کمترین فشار قابل تحمل سیستم(نقطه ضعف سیستم) تعیین میشود.

در این سیستم فشار قابل تحمل هیدروموتور کترین فشار قابل تحمل است و150 بار میباشد. در نتیجه باید از یک یا چند پمپ که در نهایت به دبی و فشار مورد نظر برسیم استفاده کرد.

جریان مورد نیاز

لذا اول باید منحني جريان و فشار در يك چرخه زماني محاسبه گردد .

در همین راستا همزماني مصرف در فاکتور های مختلف مربوطه مشخص گردد تا حداكثر جريان مورد نياز معین گردد.

براي انتخاب پمپ هیدرولیک مناسب می بایست به موارد ذيل توجه نمود:

  1. اضافه کردن ده درصد دبی به دبی تعیین شده در سايزينگ پمپ
  2. در شير اطمينان یا شیر فشار شكن، فشار تنظيمي بايد معادل ده درصد افزون تر از فشار كاري سيستم باشد.

درآخر این دو عامل باعث ایجاد توان بيشتر در سيستم هيدروليك می گردد.

آنچه به عنوان نیرو محرکه در سیستم های هیدرولیک عمل می کند، موتورهای احتراقی یا الکتروموتورها هستند.

محدوده سرعت های تعریف شده برای الکتروموتورها بین 1200 تا 1800 rpm است؛

البته لازم به ذکر است که در کاربردهای هوایی و فضایی، پمپ با سرعت 2000 rpm هم به کار می رود.

در مواردی که سیستم متحرک است و یا اینکه مشکل کمبود فضا وجود دارد و همچنین ویژگی وزن و حجم پمپ مهم است، باید از واحد های کوچک که دارای سرعت بالایی هستند، استفاده کرد.

محاسبه توان مورد نیاز براي الكتروموتور گرداننده پمپ در سیستم های هیدرولیک (با تعیین فشار کاری و دبی مصرفی روغن و بدون در نظر گرفتن راندمان های مكانيكی و حجمی)

P (کیلووات) = [Q (lit/min) X p (bar)]/600 که در این فرمول P = توان، Q = دبی، p = فشار می باشد.

مثال: توان الكترو موتور با فشار كاري 120 بار و دبي 30 لیتر در دقیقه عبارت است از:P= 30X120/600 =6 kW