پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک وسیله ای است برای تبدیل توان مکانیکی به جریان سیال هیدرولیک.

پمپ ها انواع مختلفی دارند.رادیال،اکسیال،کارتریجی،دنده ای،اوربیتال و …

همه این ها یک کار را با شرایط های مختلف برای کاربرد های متفاوت انجام میدهند.

پمپ ها بر اساس فشار و دبی تقسیم بندی میشوند و دلیل آن بنیادی بودن این پارامتر ها است.

توان خروجی یک پمپ بر اساس رابطه:

)Q X p600/( = P

Q=l/min    p=bar  P=Kw

محاسبه میشود.  البته این رابطه بدون درنظر گرفتن راندمان پمپ میباشد.

البته در انتخاب پمپ باید به مواردی همچون حداکثر سرعت چرخش شافت،دما کاری،نوع پمپ،کیفیت ساخت

و… توجه کرد که تیم فروش و پشتیبانی فنی بازرگانی بنانژاد شما را راهنمایی خواهند کرد تا بهترین انتخاب

را انجام دهید.

گروه بازرگانی بنانژاد  BTG