پمپ هیدرولیک

پمپ هیدرولیک

نحوه انتخاب پمپ هيدروليک برای انتخاب پمپ یک سیستم هیدرولیک باید سراغ مصرف کننده های سیستم رفت.(جک و هیدروموتور)باید پیدا بکنیم که این مصرف کننده ها چه میزان دبی و فشار برای بر اورده کردن نیاز ما دارد محاسبه دبی به طور مثال : در سیستمی که یک هیدرو موتور 315 با دور 240...