پمپ دنده ای

پمپ های دنده ای پمپ هایی هستند که بر اساس مکانیزم چرخش دو چرخ دنده در کنار هم کار میکنند.این پمپ ها به دلیل نوع مکانیزم کاری خود در بازه بزرگی از فشار ها و دبی ها کار میکنند.ان ها معمولا بین 0.5 تا 300 لیتر در دقیقه دبی و فشاری بین 0 تا 300 بار کار میکنند. همچنین...