پمپ اکسیال شافت مستقیم

پمپ های آکسیال در دو نوع کلی شافت مستقیم و کج تقسیم بندی میشوند . که این نوع پمپ برای استفاده در تراکتورها از کیفیت و قیمت مناسبی بر خوردار میباشد. اگر وارد مرحله انتخاب پمپ شویم باید با استفاده از اطلاعات تخصصی خود و یا مشاوران گروه بازرگانی بنانژاد بهترین پمپ را...