شیر 2دسته 3سوراخ هنری

شیر 2دسته 3سوراخ هنری

80 لیتر 175 بار همراه یک فشار شکن سر خود وسط باز دو کانال  یک کانال یک طرفه و کانال دیگر دو طرفه این محصول در دو لیور قفلی و فنری عرضه میگردد. ورودی و خروجی 4/3  و پورت مصرف کننده...