شیر هیدرولیک هنری

شیر هیدرولیک هنری

سیستم هیدرولیک چیست؟ سیستم هیدرولیک سیستمی است که به وسیله ی یک سیال باعث به حرکت درآمدن جسمی میشود. این سیستم (هیدرولیک)در ماشین آلات مختلف با عملگرها و سیال های مختلفی کار میکند. در ادامه به صورت تخصصی سیستم های هیدرولیک تراکتوری را مورد بررسی قرار میدهیم: این سیستم...
شیر 2دسته 3سوراخ هنری

شیر 2دسته 3سوراخ هنری

80 لیتر 175 بار همراه یک فشار شکن سر خود وسط باز دو کانال  یک کانال یک طرفه و کانال دیگر دو طرفه این محصول در دو لیور قفلی و فنری عرضه میگردد. ورودی و خروجی 4/3  و پورت مصرف کننده...