پمپ نه پیستون هیپو

پمپ نه پیستون هیپو

پمپ نه پیستونی آکسیال چیست؟ پمپ های پیستونی آکسیال (پمپ هیپو) (محوری) که به آن پمپ مایلری و پمپ بیل تراکتوری و پمپ بنز 10 تن نیز میگویند وظیفه ایجاد جریان سیال را به عهده دارند. پیستون ها با نیروی بسیار زیاد سیال را وادار به خروج از سیلندر میکند. که همین امر باعث...
پمپ 9پیستون صنایع

پمپ 9پیستون صنایع

دبی 81.1 فشار:  دائم:200 بار     متناوب 20 ثانیه:270 بار      لحظه ای 6 ثانیه:300بار فشار ورودی پمپ 1.3 بار دور ورودی 1800 دور در دقیقه فیلتر مناسب:کمتر از 200 بار :10میکرومتر  بیشتر از 200...