اخبار روز کشاورزی

کاربردهای مختلف پهپاد در کشاورزی

صنعت کشاورزی همانند همه صنایع دیگر همواره در حال پیشرفت است و از جمله حوزه‌هایی است که تکنولوژی و فناوری‌های نوین تأثیر زیادی در بهبود آن دارند. ادغام بیشتر کشاورزی با فناوری‌های نوین باعث پیشرفت صنعت کشاورزی در راستای اهدافی همچون افزایش کیفیت محصولات، صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع، سهولت در کنترل زمین‌های زراعی بزرگ و همچنین افزایش بازده محصولات می‌شود. یکی از جدیدترین فناوری‌هایی که وارد این صنعت شده و همواره رو به گسترش است استفاده از ربات‌های پرنده یا همان پهپادهای کشاورزی می‌باشد.

امروزه با ورود تکنولوژی پهپاد به حوزه کشاورزی، پیشرفت چشمگیری در این صنعت ایجاد شده است. تأثیرات پهپادها در روند کنترل و مراقبت از زمین‌های کشاورزی و همچنین افزایش بازده محصولات زراعی کاملاً قابل مشاهده است. از کاربردهای پهپاد در کشاورزی مدرن می‌توان موارد زیر را نام برد:

1- سمپاشی و محلول پاشی
2- پایش محصولات
3- کاشت دانه
4- نظارت بر آبیاری
5- جلوگیری از سرمازدگی
6- آنالیز کیفیت خاک و زمین

دیدگاهتان را بنویسید